Eklem kireçlenmesi nedir? : Belirtileri

Eklem hastalıkları arasında en sık görüleni ilerleyici eklem bozukluklarıdır. Eklem yüz­lerinde eskime ve aşınma ön plânda olup, İltihapla ilgisi olmayan bu durum artroz ve­ya kireçlenme diye isimlendirilir.

Olay eklem yüzlerini örten kıkırdak taba­kanın yavaş yavaş aşınması ve incelmesi ile başlar. Zamanla eklem kıkırdağı aşınıp bitin ce kemik yüzleri açığa çıkar. Eklem hareket­leri bu kemik yüzlerin birbiri üzerinde sürtün­mesi ile olur. Eklem kapsülünde başlangıç­ta bir değişiklik olmazken hastalık ilerleyin­ce kalınlaşma başlar. Eklem içi sıvısında da artma görülür. Kireçlenme daha çok yaşlı ki­şilerin hastalığı olmakla beraber bazı sebep­lere bağlı olarak daha genç yaşlarda da ge­lişebilir.

Yaşlı kimselerde hiç bir belirgin sebep ol­maksızın ortaya çıkan kireçlenmenin sebebi bilinmemektedir. Hazırlayıcı faktörler olarak şunlar sayılabilir: Yaş, cins (hastalığa erkek ve bayanlar eşit oranda tutulurlar. 54 yaşı­na kadar hastalık her iki cinstede aynı şid­dette görülür. Bu yaştan sonra hastalık ka­dınlarda daha fazla ve yaygındır.) Ailevi ge­çişle olabilir, şişmanlık (hastalığın görülme sıklığı şişmanlarda iki kat daha fazladır ve esas olarak ağırlık taşıyan eklemleri tutar).

Eklem anotomisi ve eklem mekaniği bo­zuk olduğu için erken yaşlarda kireçlenme­ye sebep olan başlıca durumlar şunlardır: Eklemde doğuştan bir kusur bulunması (do­ğuştan kalça çıkığı gibi) daha Önce geçirilmiş bir eklem içi kırığı sebebi ile eklem yüzleri­nin bozulmuş olması, eklem yüzleri arasına girmiş bir oluşum (yırtık menisküs parçası ve­ya eklem içinde serbest kıkırdak parçası gi­bi), eklem kıkırdağını bozan iltihabi has­talıklar sayılabilir. Vücudun ağırlığını taşıyan eklemlerde aşınma c’aha fazla olduğu için alt ekstremitelerde artroz üst ekstremiteye oran­la daha çok görülür. En çok tutulan eklem­ler diz ve kalça eklemleridir.

Hastalığın başlangıcı sinsidir. Devamlı ge­nellikle orta derecede sızı seklinde bir ağrı or­taya çıkar. Mafsal kullandıkça ağn artar ve dinlenmekle azalır. Eklem sertlikleri dinlen­mekle ortaya çıkar ve aktivite ile çabuk kal­kar. Eklem sertlikleri sabahları daha belirgin­dir. Hastalık daha da ilerleyince ağn devamlı hâle gelir ve gece ağrıları başlar.

Hastalığın tedavisine başlarken, hastaya hastalık İyice anlatılmalıdır. Hastanın aşırı kilolan verdirilmelijaşın aktif bir hayat yaşıyorsa günlük faaliyetler azaltılmalıdır. Ağrılı devre­lerde baştan, ağrı kesiciler ve fizik tedavi ya­rarlı olabilir. Bütün bunlara rağmen hastalık ilerliyor ve şikayetler dayanılmayacak duru­ma gelmişse o zaman hastaya cerrahi teda­vi uygulanmalıdır.

« Eklem iltihabı nedir nasıl oluşur? : Tedavisi

endoskopi nedir neden ve nasıl yapılır »

Bu konuya benzer Yazılar

  • İNCE BAĞIRSAK TÜ­MÖRLERİİNCE BAĞIRSAK TÜ­MÖRLERİ Selim ve habis olmak üze­re ikiye ayrılırlar. a) Selim Tümörler: Mide ve bağırsak sis­temi tümörlerinin % 15'ini oluştururlar. Bu tümörler düz kas hücresinden, yağ dokusun­dan, sinir ve […]
  • Kireçlenmeye karşıKireçlenmeye karşı Kür: Kireçlenmeye karşı 2 adet büyük boy taze (yeşil) ya da kurutulmuş çınar yaprağını soğuk suda yıkayın ve parçalara ayırın. 1 su bardağı klorsuz suyu kaynattıktan sonra yaprakları […]
  • Elektrik çarpması nedir TedavisiElektrik çarpması nedir Tedavisi Normal şehir ceryanı ya da yüksek gerilim elektriğine temas haline gelip de devreyi ta­mamlayan canlılar, elektrik çarmasına ma­ruz kalırlar. Elektrik çarpmasına bağlı yanık­lar, […]

Yorum yap

Domain Ziyaretçi Sayısı