Gıda zehirlenmesi nedir?

Geçmişte, sebebi gözetilmeksizin, her çeşit diareyi tanımlamak için kullanılmış genel bir deyim olan “gıda zehirlenmesi” gerçekte, bakterilerle bulaşmış besin maddelerinin sebep olduğu bağırsak hastalıklarına verilen addır.

Sebebi: Besin maddelerinin aşağıda sayı­lan bakterilerle bulaşmış olmasıdır;

1. Stafilokoklar: Besin maddesi içinde ço­ğalıp, koloniler meydana getirirler. Bakteri­nin kendisi zararsız olup, salgıladığı toksini (zehirli maddesi) zehirlidir. Stafilokoklar, ge­nellikle, tekrar tekrar pişirilmiş ette, pasta, kıyma gibi fazla ellenmiş besinlerde bulunur. Ellerdeki mikroplu yaralar, tonsilit (badem­cik iltihabı) veya akıntılı bir kulak hastalığı, stafilokoklarm kaynaklandır.

2. Salmonella grubu bakteriler: Salmonella typhi murium (fare tifosu bakterisi) genel­likle etkendir. Bu gruba ait diğer bakteriler, sığır,   domuz gibi hayvani besin ürünlerin­de (yumurta, süt vb.) bulunur.

3.  Clastridium Welchii: Soğutulup, yeni­den ısıtılan ette gelişir. Bu organizmanın sporları ve toksinlerinin (zehirlerinin) bazıları, ısıya dayanaklı olduğundan, yeniden ısıtma ile, bunlar etkisizleştirme mez. Bu bakteri, ok­sijensiz ortamda yaşar.

Belirtileri: Stafilokok zehirlenme­si, etkisi süresinde çok rahatsız edici olmak­la birlikte, akuttur, çabuk geçen ve kusma ile diareye sebep olur. Salmonella zehirlen­mesinin kuluçka devri ise, daha uzundur (iki saat yerine, iki gün). Hasta ateşlidir, kusması ve diaresi vardır. Clostridium welchü’nin be­lirtilen bir gün içinde ortaya çıkar ve hasta­lar, yaklaşık olarak iki günde iyileşir.

Tedavi: Semptomatiktir (belirtileri or­tadan kaldırmaya yönelir). Antibiyotikler kul­lanılmaz. Kusma ve diareyi fönleyici, kaybo­lan suyu tamamlayıcı tedbirler alınır. Basit ilaçlar en etkilileridir.

Önlenmesi: Tropik ve subtropik bölgelerde, özellikle sebzelerin bulaşmış ol­duğunu kabul edip, besin maddelerini kul­lanmadan önce yıkamak akıllıca bir tedbir­dir. Mümkünse, besin maddeleri, temizliği belli yerlerden alınmalıdır. Besin maddele­ri, serin, havalandırılan, sineksiz bir yerde saklanmalı ve bu maddeleri elleyecek kişi­lerle kullanılacak tabak çanak, vb. sıkı bir in­celemeye tabi tutulmalı, besin maddeleriyle ilgilenecekler bu yönde eğitilmelidir. Ev hal­kından birinde gıda zehirlenmesi belirtileri­nin ortaya çıkması, diğer kişilerde de aynı durumun belirebileceğine işarettir. Hazırla­nış şartlarının bilinmemesi halinde, yaz ayalanhda, iki kere ısıtılmış yiyecekler yenmeamelidir. Bütün dondurulmuş et ve tavuklar çok iyi pişirilmelidir.

« Gebelikte Kaşıntı Neden olur, Nasıl geçer, Ne iyi gelir?

Guatr hastalığı ve Tedavisi »

Bu konuya benzer Yazılar

Yorum yap

Domain Ziyaretçi Sayısı