Gut hastalığı sebebi belirtileri ve tedavisi

Özellikle erkekte ve menopoz sonrası kadında görülebilen, başlıca el ve ayak başparmakları, parmaklar, dizler, el bi­lekleri ve dirseklerde şişkinlik ve ağrıyla be­lirlenen bir hastalıktır.

Sebebi: Guta meyil, irsidir, fakat hastalık çoğunlukla bol yiyip içen kişilerde görülmektedir. İlgili eklemlerde, ürik asit kris­talleri birikmektedir. Gut belirmesine elverişli kişilerde, kan ürik asit seviyesi yüksektir. Ürik asit, hücre nukleuslarının (çekirdeklerinin) yı­kım ürünü olduğundan, tabiidir ki, çok be­sin alanda, yüksek proteinli bir diette fazla hücre bulunacağından, ürik asit oluşumu ar­tacaktır. Alkolin kan ürik asit seviyesine et­ki mekanizması anlaşılmamıştır. Dikkati çe­ken bir özellik, doğuıganlık çağında, kadın­larda gut görülmesidir. Bu, kandaki cinsiyet hormonların varlığıyla ilgili bir durum olabi­lir, ama böyle bir ilişki, henüz ispatlanmaamıştır.

Belirtileri: Akut gutta, genellikle ayak başparmağında, ani gelen sancı, kızar­ma ve hassasiyet görülür. Bu parmak, kır­mızı ve parlak bir görünüm alır. Tedavisiz da­hi, esas ağrılı devre birkaç gün sürer ve bu esnada hastada hafif ateş ve iştahsızlık gö­rülebilir. Bazen, hastanın kendini iyi hisset­memesine rağmen, genel sağlık durumunun çok iyi oludûğu görülür. Birkaç akut gut kri­zinden sonra, belirtiler tamamen geçmeme­ye başlar ve hastalık, kronikleşir. Eklemler şekilsizleşir ve hasta eklemlerin çevresi ku­lak kıkırdaklarında, ürat birikintisi olan “gut tophuslan” (tofuslan) oluşur.

Tedavi: Akut krizde, colchine (kolaşisin) veya phenylbutazone (fenilbütazon) kullanılır. Kronik gutta, probenecid (probeanesid; Benemid} veya sulphinpyrazone (sülafinpirazon; Aniuran) gibi ilaçlarla ve fazla sıvı alınarak, böbreğin ürik asit atımı artırılır.. Gutaluların, böbrek, beyin, karaciğer, balık kon­serveleri veya yumurtası yememeleri; bira, Şarap ve diğer alkollü içkilerden sakınmala­rı salık verilir. Ispanak, çilek yasaklanmalı­dır. Vücutta ürik asit yapımı allopurinol (zyloric) adlı ilaçla azaltılabilir, fakat bu mad­denin ilk defa kullanılması, bir akut gut kri­zine yol açabilir; ayrıca, bu ilaç, kriz esnasın­da kullanılmamalıdır. Eklemlerde ürat kris­tallerinin yerleşmesi, sadece gutta görülen bir özelliktir; romatizma ile karıştırılmaması gerekir

« Şaşılık nedir, Belirtileri

GÜNEŞ ÇARPMASI (Sı­cak çarpması): »

Bu konuya benzer Yazılar

  • Kısaca: Donma nedir, Ne demektir, neye denir? etkisi hakkında bilgilerKısaca: Donma nedir, Ne demektir, neye denir? etkisi hakkında bilgiler  Donma, dokuların düşük ısıya maruz kalması sonucu ortaya çıkan du­rumdur. En sık olarak açıkta kalan organ­larda kulak kepçesi, burun ucu, el ve ayak parmaklannda oluşur. Esas faktör […]
  • Guatr hastalığı ve TedavisiGuatr hastalığı ve Tedavisi Tiroid bezinin iltihap ve tü­mör dışı sebeplerle büyümesidir. Tiroid bezi büyük olmasına rağmen hormon salgılaması normal, azalmış veya artmış olabilir. En sık rastlanılan basit guatr […]
  • uçuk nedir neden çıkaruçuk nedir neden çıkar HERPES SİMPLEKS Virüslerle meydana gelen bir hastalıktır. İki ayn tip virüsü vardır. Birisi bilinen uçuk hastalığını yaparken, ikinci tip genellikle cinsel organlarda yerleşen genltal […]

Yorum yap

Domain Ziyaretçi Sayısı