İNCE BAĞIRSAK TÜ­MÖRLERİ

Selim ve habis olmak üze­re ikiye ayrılırlar.

a) Selim Tümörler: Mide ve bağırsak sis­temi tümörlerinin % 15’ini oluştururlar. Bu tümörler düz kas hücresinden, yağ dokusun­dan, sinir ve bağ dokusundan menşeini al­mıştır ve menşeini aldığı yere göre isimlendi­rilir (sırasıyla, leromyoma, Bpoma, neurafibroma, fibrofna). Bazı selim tümörler kan da­marlarından menşeini alır. (Hemangiom). Hemengiomlar kanamaya sebep olabilirler.

ince bağırsağın selim tümörleri genellikle ciddi bir belirti vermez. Ameliyatta veya otopside tesadüfen bulunur. Bağırsak tıkan­malarına ve kanamalarına yol açabilirler. Bol ve büyük bir kanamaya yol açmaları na­dirdir.


ince bağırsak tümörlerinin teşhisinde rad­yolojik inceleme önemli rol oynar.

Tedavi: Ameliyat esnasında tesadüflefarkedilen tümörler ameliyatla çıkartılır. Tı­kanma veya kanamaya yol ağması duru­munda acil ameliyat gerekebilir.

b) tnce Bağırsağın Habis Tümörleri: Mldebağırsak kanalının kötü huylu tümörlerinin % 2’sj ince bağırsakta bulunur.

tnce bağırsağın yukarı kısımlarında bağır­sağın mukozasından çıkan kötü huylu tü­mörler (Adenokanser) daha sıktır, ince bağırsağın aşağı katımlarından ise daha ziyade lenf bezelerinden menşeli, kötü huylu tümörler (habis lenfomalar) çıkar. Aynca bu kısımlar­da ve bilhassa appendiksde karsinold tümör­ler meydana getir.

Kötü huylu tümörlerin teşhisinde radyo­lojik tetkik hekime yardımcıdır.

Kötü huylu tümörlerde kanama ve darlı­ğa yol açarak belirti verirler. Korsinoid tü­mörler genellikle çok sayıda olurlar ve karsinoid sendroma yol açarlar: Alkol, ruhi sar­sıntılardan sonra yüzde kızarmalar ve mo­rarma, deride sarsıntılardan sonra yüzde kı­zarmalar ve morarma, deride kaşıntı, ishal, kann ağrıları, karında gurultu, astıma ben­zer solunum güçlükleri, bacaklarda şişme, kalp kapaklarının çalışmasında bozulma ve kalp kifayetsizliği gibi.

İnce bağırsağın kötü huylu tümörlerinde tedavi ameliyattır.

« uçuk nedir neden çıkar

JUVENİL DİABET ( ÇOCUK DİABETİ) »

Bu konuya benzer Yazılar

  • HEREDİTE NEDİR HAKKINDA BİLGİHEREDİTE NEDİR HAKKINDA BİLGİ Kalıtım.Genetik bili­minin konusu olan bu geniş alan, burada1, ancak Özetlenebilir. Kalıtımın ilmi araştırması Avusturyalı bir papaz olan Gregor Mendel (18221884) tarafından […]
  • GÜNEŞ ÇARPMASI (Sı­cak çarpması): GÜNEŞ ÇARPMASI (Sı­cak çarpması): Son zamanlara kadar, güneş çarpmasıyla, sıcak çarpması ayrı iki durum kabul edilmekteydi. Buna göre, sıcak çarpmasının sebebi, tropiklerde olduğu gibi iklimsel veya Kuzey Avrupa'daki çelik […]
  • Eklem kireçlenmesi nedir? : BelirtileriEklem kireçlenmesi nedir? : Belirtileri Eklem hastalıkları arasında en sık görüleni ilerleyici eklem bozukluklarıdır. Eklem yüz­lerinde eskime ve aşınma ön plânda olup, İltihapla ilgisi olmayan bu durum artroz ve­ya kireçlenme […]

Yorum yap

Domain Ziyaretçi Sayısı