Kısaca: Donma nedir, Ne demektir, neye denir? etkisi hakkında bilgiler

 Donma, dokuların düşük ısıya maruz kalması sonucu ortaya çıkan du­rumdur. En sık olarak açıkta kalan organ­larda kulak kepçesi, burun ucu, el ve ayak parmaklannda oluşur. Esas faktör soğuğa maruz kalmak olması yanı sıra yardımcı fak­törler de vardır. Bunlar: Alkolizm, damar hastalıklan ve diğer bazı sistemik hastalıklar­dır. Mental bozukluğu olanlar ve aşın alkol alanlar, soğuktan korunmalıdır. Genel ola­rak vücut ısısının düşmesi anormal davranış­lar, güçsüzlük, uykuya meyil ile başlar. Sen­deleme ve düşmeyi şuur kaybı takip eder.

buz ve donma resimi
Donmadan korunma için vücut ve özel­likle el ve ayaklar hafif, tam uyan yalıtkan giysilerle kaplanmalıdır. Yalıtım soğumayı ya­vaşlatır, vücudun ısıücı cevabı ile doku ısısı­nın donma noktası üzerinde kalmasını sağ­lar. Islanma ve metallerle temas da önlen­melidir.

Soğuk yaralanmalan, yanıklar gibi sınıflan­dırılır. Birinci derece soğuk yaralanmasında şişlik, soğuğa maruz kalmadan bir kaç saat sonra gelişir ve bir kaç günde kendiliğinden ortadan kalkarak iz bırakmadan geçer, ikin­ci derece soğuk yaralanmasında 424 saat içinde veziküller oluşur. Bu veziküllerin pak­laması veya içlerindeki sıvının emilmesinden sonra cildin en yüzeysel tabakası kaybolur ve yine kalıcı bir İz bırakmadan 23 haftada ta mamen iyileşir. Üçüncü derece soğuk yarar lanmasında cildin tam kalınlığı tahrib olur. Hastanede tedaviyi gerektirir.

Donma olaylarında ilk yapılacak şey,,donukorganların vücut ısısını geçmeyen sıcaklıktaki kompreslerle sarılması ya da bu ısıdaki, suya daldırılarak ısıtılmasıdır. Daha sonra yanık gibi pansuman yapılır. Bu da yapışma­yı önleyen bir merhem ve kalın koruyucu sargı ile yapılır, ileri derecedeki donuklarda genel durumun düzeltilmesinden sonra cer­rahi müdahale gerekebilir.

« Dolama hastalığı nedir, Nasıl geçer, Tedavisi varmıdır?

Dudakta meydana gelen hastalıklar »

Bu konuya benzer Yazılar

  • Guatr hastalığı ve TedavisiGuatr hastalığı ve Tedavisi Tiroid bezinin iltihap ve tü­mör dışı sebeplerle büyümesidir. Tiroid bezi büyük olmasına rağmen hormon salgılaması normal, azalmış veya artmış olabilir. En sık rastlanılan basit guatr […]
  • Dolama hastalığı nedir, Nasıl geçer, Tedavisi varmıdır?Dolama hastalığı nedir, Nasıl geçer, Tedavisi varmıdır? Tırnak dibi enfeksiyonu­dur. Bu bölgede enfeksiyona sık rastlanır ve zamanında yeterli tedavi uygulanmazsa, cid­di sonuçlar doğurabilir. Dolamanın tedavisi konusunda türlü görüşler vardır. […]
  • Eklem kireçlenmesi nedir? : BelirtileriEklem kireçlenmesi nedir? : Belirtileri Eklem hastalıkları arasında en sık görüleni ilerleyici eklem bozukluklarıdır. Eklem yüz­lerinde eskime ve aşınma ön plânda olup, İltihapla ilgisi olmayan bu durum artroz ve­ya kireçlenme […]

Yorum yap

Domain Ziyaretçi Sayısı