Miyopi nedir nasıl tedavi edilir?

Gözün ön arka ekseni uzun ise veya gözün kırma gücü fazla ise uzaydan göze gelen ışınlar, retina üzerinde değilde re­tina önünde odaklaşır. Böylece kişi uzakları net göremez. Ancak, kendisinde bulunan miyopinin derecesine göre yakındaki cisim­leri net görebilir. Miyop kişiler uzağı net gö­rebilmek için gözlerini kısarlar. Bu durum­da göz kapaklan, göz küresine bası yaparak, gözün önaarka çapını kısaltarak retinanın Önünde oluşan odağın retinanın üzerine düşmesini sağlar ve kişi böylece net görebi­lir. Kapakları kısarak net gören kişilerde çok küçük derecelerde miyopi var demektir. Eğer miyopinin derecesi iki veya üç ise ka­pakların kısılması miyopiyi düzeltemiyeceği gibi aşın kapak kısılması sonucu baş ağrısı da yaratır. Miyopi kusuru göz hekimi tarafından teşhis edildikten sonra düzeltilmesi için üç yöntem vardır: Uygun gözlük kullanımı, uy­gun kontakt lens kullanımı ve kornea ame­liyatı. Gözlük kullanımı ve kontakt lens kul­lanımı, sadece kusuru düzeltir, kişinin hem uzağı, hem yakını rahat görmesini sağlar. Bu iki araç miyopinin ortadan kaybolmasını sağ­lamaz, ilerlemesini durdurmaz. Korneaya yö­nelik miyopi ameliyatları ise 20a25 yaşından sonra belirli merkezlerde özel aletlerle, de­neyimli cerrahlar tarafından yapılabilmekte­dir. Eğer ameliyat edilemeyen hastalar iyi .bir seçime tabi tutulmuşsa sonuç % 70 ba­şarılıdır.

« Gen nedir, Ne demek?

Şaşılık nedir, Belirtileri »

Bu konuya benzer Yazılar

  • Elektrik çarpması nedir TedavisiElektrik çarpması nedir Tedavisi Normal şehir ceryanı ya da yüksek gerilim elektriğine temas haline gelip de devreyi ta­mamlayan canlılar, elektrik çarmasına ma­ruz kalırlar. Elektrik çarpmasına bağlı yanık­lar, […]
  • GÜNEŞ ÇARPMASI (Sı­cak çarpması): GÜNEŞ ÇARPMASI (Sı­cak çarpması): Son zamanlara kadar, güneş çarpmasıyla, sıcak çarpması ayrı iki durum kabul edilmekteydi. Buna göre, sıcak çarpmasının sebebi, tropiklerde olduğu gibi iklimsel veya Kuzey Avrupa'daki çelik […]
  • İNCE BAĞIRSAK TÜ­MÖRLERİİNCE BAĞIRSAK TÜ­MÖRLERİ Selim ve habis olmak üze­re ikiye ayrılırlar. a) Selim Tümörler: Mide ve bağırsak sis­temi tümörlerinin % 15'ini oluştururlar. Bu tümörler düz kas hücresinden, yağ dokusun­dan, sinir ve […]

Yorum yap

Domain Ziyaretçi Sayısı