Şaşılık nedir, Belirtileri

Her iki gözün görme eksen­lerinin paralelliğinin, birlikte bakabilirliğinin kaybolmasıdır. Bu durumda çift görme or­taya çıkar. Eğer şaşılık erken çocukluk dö­nemlerinde bejirmişse, bunu önlemek için çocuğun kayan gözü tembelleşir. eğer şaşı­lık erişkin çağda olmuşsa ki çoğunlukla bu tür şaşılıklar felçlerle ilgilidir, o zaman çift gör­me oluşur. Göz dışı adalelerinin felcine bağlı erişkin şaşılık tipinde hastada kayan gözün tembelliği oluşmayacağından hasta çift gör­menin kötü belirtilerinden kurtulmak için ka­yan gözünü eliyle veya bir bantla kapatacak­tır. Çocukluk dönemi şaşılıklarının en çekianilen yan etkisi kayan gözün tembel olması yani kaymayana göre daha az görmesidir. Böyle bir çocukta öncelikle qöz tembelliği ile mücadele edilir. Şaşılık tedavisinde gözlük kullanımı ilk aşamadır. Daha sonra göz eg­zersizleri gelir. En son tedavi aşaması ame­liyattır. Prensip olarak önce tembellikle sa­vaşılır, sonra iki gözün birbirine paralel ol­ması sağlanır, en son aşama ise kişinin üç boyutlu görmesini sağlayacak göz egzersiz­leri olmalıdır. Erişkinlerde olan felce bağlı şa­şılıkta ise sebep aranır. Kayan göz bant ile kapatılır ve en az 6 ay beklenir. Eğer şaşılık­ta bir düzelme olmamışsa çift görmeyi en­gellemek İçin ameliyat yapılır.

« Miyopi nedir nasıl tedavi edilir?

Gut hastalığı sebebi belirtileri ve tedavisi »

Bu konuya benzer Yazılar

  • JUVENİL DİABET ( ÇOCUK  DİABETİ)JUVENİL DİABET ( ÇOCUK DİABETİ) Pankreas organında İnsülinin hiç bulunmamasına bağlı olarak oluşur. Başlıca belirtileri çok su içme, çok id­rara gitme, çok yemek yeme, ağız kurulu­ğu, zayıflamadır. Özellikleri […]
  • Hepatit hastalığı ve BelirtileriHepatit hastalığı ve Belirtileri Genellikle,   enfeksiyöz hematit için kullanılan bir addır ve sarılıkla birlikte görülen karaciğerenfeksiyonu .anlamına gelir Sebebi: Hastanın .dışkısıyla bulaşmış., yiyecekteki virüsün […]
  • GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR, NASIL GEÇERGÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR, NASIL GEÇER cildin direkt olarak güneş ışığına (ultraviyole) uzun süre maruz kalması sonucu ortaya çıkan cilt ya­nıklarıdır. Kendini kızarıklık, ağrı, gerilme his­si ve yanma ile belli eder. Yer yer […]

Yorum yap

Domain Ziyaretçi Sayısı